آزار و اذیت ساناز و المیرا در پارتی شبانه ! /   شهاب و 2 دوستش چه گفتند؟!

تجاوز گروهی در یک باغ ویلا در اظراف تهران رخ داد.در جریان تجاوز گروهی دو دختر ادعا کردند که مورد تجاوز گروهی 3 پسر قرار گرفته اند.بعد از تجاوز گروهی با شکایت دو دختر متهمان بازداشت شدند.متهم به تجاوز گروهی در دادگاه محاکمه شد.

به گزارش اختصاصی خبرنگار رکنا، رسیدگی به شکایت دو دختر جوان از 3 پسر به اتهام تجاوز گروهی از چند ماه قبل در جریان رسیدگی قضایی قرار گرفت.

با ثبت شکایت دو دختر جوان به نام المیرا و ساناز،متهمان بازداشت شده و پرونده برای رسیدگی به شهبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

رسیدگی به اتهام 3 پسر جوان در دادگاه کیفری در حالی آغاز شد که به توجه به شکایت های جداگانه،آنها در دادگاه های مجزا محاکمه خواهند شد.

به این ترتیب یکی از پسرها به نام شهاب پای میز محاکمه رفت و ساناز و المیرا شکایت خود را در دادگاه علیه او مطرح کردند.

در ابتدای جلسه رسیدگی ساناز در توضیح ماجرای روز حادثه گفت:«آن شب من و المیرا در یک پارتی شبانه شرکت کردیم.مشروب خورده بودیم و در حال طبیعی نبودیم برای همین بعد از پایان مهمانی در حالی که همه مهمان ها رفته بودند صبر کردیم تا کمی حالمان بهتر شود.من در دستشویی بودم که یکدفعه شهاب وارد دستشویی شد و در حالی که من را به شدت کتک می زد به من تجاوز کرد.من جیغ می کشیدم و دو دوست دیگرش هم من را کتک زدند در حدی که یکی از چشمان من آسیب شدید دید.بعد می دیدم که المیرا را در یک اتاق حبس کرده بودند و هر سه آنها به المیرا تجاوز کردند.»

قاضی از ساناز پرسید چرا از خانه فرار نمی کردید؟ و ساناز در جواب گفت:«شهاب در را قفل کرده بود اما وقتی ما خیلی فریاد زدیم در را باز کرد و ما با وحشت پا به فرار گذاشتیم و همان موقع سوپر مارکت سر کوچه شاهد ترس و وحشت بود.بعد هم بلافاصله پلیس را خبر کردیم.»

بعد از اینکه المیرا هم اظهارات دوست خود را تائید کرد شهاب در دفاع از خود گفت:«اتهامم را قبول ندارم.آن شب در مهمانی بودیم که با ساناز و المیرا بحثمان شد.وقتی آنها از خانه بیرون رفتند شروع به فریاد و فحاشی کردند و بعد هم پلیس را خبر کردند.»

قضات دادگاه بعد از شنیدن اظهارات شاکیان پرونده و دفاع متهم برای صدور رای وارد شور شدند.