تصاویر همسر زنده یاد رضا احدی در روز تجلیل از پیشکسوتان استقلال