مصاف 584 تکواندوکار مرد در مسابقات آزاد کشوری از 22 آبان‌ماه + برنامه مسابقات