شهرخبر
زیباترین زن دادستان+عکس

صد آنلاین | ناتالیا پاکلونسکایا حقوق دان و دادستان شبه جزیره کریمه به عنوان اولین و زیبا ترین دادستان زن معرفی شده است.

 زیباترین زن یک دادستان است. اگر چه از زمان انتخاب و امضای حکم ناتالیا پوکلونسکایا زیباترین زن دادستان توسط پوتین مدتی می گذرد؛ اما نام و تصاویر زیباترین زن دادستان همچنان در دنیای مجازی خبرساز است چراکه اخیرا نیز این دختر جوان خوش تیپ ترین و زیباترین زن مقام قضایی دنیا معرفی شده است.ناتالیا پاکلونسکایا دادستان شبه جزیره کریمه به عنوان اولین مقام عالی رتبه قضایی و  زیباترین زن  شناخته می شود.​