چرخ دنده ها جان کارگر زن 21 ساله را گرفت / مقنعه اش گیر کرد!