تکمیل ایستگاه های خطوط ۶ و ۷ متروی تهران همچنان اولویت اصلی شهرداری تهران است . مدیران حوزه حمل و نقل شهرداری تهران از تکمیل و بهره برداری ۳ ایستگاه دیگر از خط ۷ مترو تا پایان امسال خبر می دهند . خط ۱۰ متروی تهران که از فروردین ماه فعالیت اجرایی آن آغاز شده به گفته مدیرعامل مترو به دلیل عدم تامین اعتبارات لازم فعالیت های عمرانی آن به کندی پیش می رود .

در این سال ها 11 چالش اصلی سبب شده که مدیران شهری نتوانند به وعده های مترویی خود عمل کنند و براساس برنامه ریزی های انجام شده ایستگاه هایی که گاهی تا 90 درصد تکمیل شده است را بهره بردار کنند .

1

تحریم ها و عدم امکان و یا مشکلات جدی در ورود تجهیزات خریداری شده ؛افزایش هزینه‌های اجرایی مترو به بیش از ۴ برابر، ضرورت اجرای کارهای زیرساختی مورد نیاز مانند پایانه‌ها، سامانه های تهویه، ورودی های جدید ،سامانه های برق همچنین شکایت های حقوقی قدیمی بسیار ناشی از عدم پرداخت و ایجاد مشکلات برای پیمانکاران و مشاوران،تاخیر و طولانی شدن زمان تحقق مشارکت به طوری که اوراق مصوب سال ۹۷،۹۸ در سال ۹۹ محقق شد ،همچنین عدم تحقق کامل اوراق سال ۹۸ تاکنون و عدم تحقق فاینانس های موجود خطوط ، عدم تحقق قرارداد ۶۳۰ واگن وزارت کشور تاکنون ،بدهی سنوات به پیمانکاران و مشاوران تا ۷۰۰ میلیارد تومان و عدم امکان افتتاح حساب به دلیل احکام دادگاه ها بر علیه مترو و بدهی ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیون تومانی شامل اصل و سود به سیستم بانکی و عدم امکان بهره گیری از ظرفیت های اعتباری آن ها چالش های اساسی مترو در این سال هاست . اما با وجود این چالش ها برنامه های توسعه ای کوتاه  مدت وبلند مدت متروچیست؟
 
متن کامل این گزارش را با تیتر «این سه ایستگاه مترو تا پایان سال راه‌اندازی می‌شوند»‌ در اقتصادنیوز بخوانید.