عملیات مشترک پلیس دو کلان شهر برای دستگیری قاچاقچیان