شهرخبر

پنجره مهر؛

قاسم آباد زخم کهنه در قلب شهر همدان

قاسم آباد زخم کهنه در قلب شهر همدان

همدان- مشکلات حاشیه شهر همدان با وجود پیگیری های فراوان گروه های مطالبه گر همچنان باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از جمله مسائلی که در سال‌های گذشته در همدان به مطالبه جدی گروه‌های اجتماعی تبدیل شده، رسیدگی به وضعیت حاشیه شهر است.

انجام بازدید میدانی قرارگاه مطالبه گری شهید همدانی از مشکلات رودخانه منطقه قاسم آباد همراه با مسئولین شورا و شهرداری همدان بار دیگر توجه مردم و مسئولین را به این نقطه جلب کرد.