جزئیات زمین‌لرزه در عسلویه /آخرین وضعیت تأسیسات پارس جنوبی