رکورد تاریخی برای گل محمدی ؛ سرمربی استقلال بازهم چوب لای چرخ پرسپولیس می گذارد ؟