(ویدئو) دختران تکواندوکار موصل؛ مبارزه با افکار ترس از داعش