به گزارش برنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه در خصوص دومین نشست کشورهای همسایه جمهوری اسلامی افغانستان در تهران (-  ۵ آبان ۱۴۰۰) بیانیه ای را منتشر کرد.

متن این بیاینه به شرح زیر است؛ 

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از همسایگان مهم جمهوری اسلامی افغانستان که مستقیما از حوادث آن کشور تاثیر می پذیرد، اهمیت بسیاری برای تقویت همکاریهای منطقه ای در جهت کمک به روند برقراری ثبات، توسعه امنیت و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با تسهیل ارائه کمک های بشردوستانه به مردم آن کشور قائل است. 

پس از برگزاری اولین نشست مجازی کشورهای همسایه افغانستان در پاکستان، دومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۰ در تهران برگزار می گردد. در این نشست کشورهای پاکستان، چین، ازبکستان،  تاجیکستان، ترکمنستان به انضمام فدراسیون روسیه و به میزبانی ایران مشارکت دارند. 

جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید دارد راه حل برون رفت افغانستان از چالش های سیاسی و امنیتی کنونی، بر تلاش همه طرف ها برای تشکیل دولتی فراگیر با مشارکت همه گروه های قومی و مذهبی از طریق گفتگوهای بین افغانستانی با رعایت حقوق همه آحاد مردم و بدون مداخله خارجی استوار خواهد بود. قطعا افغانستان با ثبات، امن، توسعه یافته و با اقتصادی شکوفا تامین کننده منافع ملی همه همسایگان به ویژه ایران است.

از سوی دیگر، موج جدید آوارگان افغانستانی توجه مضاعف جامعه بین الملل، سازمان ملل متحد و همچنین کشورهای مقصد مهاجرین افغانستانی را طلب می کند و در این خصوص هیچ دولتی نباید از نقش، مسئولیت و سهم خود در برابر این مسئله شانه خالی کند. 

نشست کشورهای همسایه افغانستان در تهران بر این دکترین استوار است که امنیت افغانستان با تشکیل دولتی فراگیر و مورد حمایت آحاد مردم آن کشور و با حمایت کشورهای منطقه و پشتیانی جامعه جهانی تامین گردد. همچنین جلوگیری از احیای داعش در افغانستان و ضرورت مبارزه جهانی با پدیده شوم تروریسم به ویژه از سوی کشورهای منطقه مورد تاکید است.

در پایان، تاکید می گردد جمهوری اسلامی ایران از تمامی ابتکارات منطقه ای در مساله افغانستان حمایت کرده و ضمن ایفای نقش فعال اعتقاد جدی دارد فراگیر بودن پلتفرم ها به نفع صلح و امنیت منطقه است.