نادعلی عبدالله زاده با کرونا درگذشت / لنده در غم + عکس