شهرخبر

نحوه فروش بنزین در پمپ بنزین‌های تهران اعلام شد

استاندار تهران گفت: مردم نگرانی نداشته باشند؛ چرا که مشکل به سرعت حل می شود.

نحوه فروش بنزین در پمپ بنزین‌های تهران اعلام شد

به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، محسن منصوری در مورد وضعیت پمپ بنزین ها در استان تهران گفت: مشکل نرم افزاری در سامانه هوشمند سوخت به وجود آمده که در اسرع وقت حل می شود.

وی ادامه داد: هر چند فروش بنزین با کارت سوخت دچار مشکل نرم افزاری شده؛ اما اکنون فروش بنزین آزاد به صورت نقدی در جایگاه های سوخت انجام می شود.

استاندار تهران تاکید کرد: مردم نگرانی نداشته باشند؛ چرا که مشکل به سرعت حل می شود.