شهرخبر

امضای یادداشت تفاهم دولت ژاپن و ایران

مراسم امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با موضوع چروژه گسترش ظرفیت نظام سلامت در مقابله با بحران کرونا کووید-19(COVID-19 Data ) از طریق تامین تجهیزات پزشکی با حضور هیروتاکاماتسئو کاردار سفارت ...

خبرگزاری تسنیم