شهرخبر

افشاگری نایب رییس مجلس از انتقال نمایندگان مجلس به وزارت نفت توسط زنگنه / فیلم

امیرآبادی فراهانی: زنگنه در دوره اصلاحات ۲۵ نماینده مجلس و در دوره روحانی ۳۵ نماینده مجلس را به وزارت نفت منتقل کرده است. لیست اسامی این نمایندگان و حوزه نمایندگی آنها موجود است.

افشاگری نایب رییس مجلس از انتقال نمایندگان مجلس به وزارت نفت توسط زنگنه / فیلم