روسیه ادعای اوکراین مبنی بر حمله موشکی به مسکو را تمسخر کرد