شهرخبر

گرانی جدید در راه است، اما مردم را اذیت نمی کند

گرانی جدید در راه است، اما مردم را اذیت نمی کند

گرانی جدیدی در راه است، اما برخلاف گرانی های عادی در کالاهای پرمصرف، مردم را اذیت نمی کند.

به گزارش تحریریه، شرکت گاز ایران اعلام کرده است که به دنبال تغییر تعرفه‌ها برای مشترکان پرمصرف گاز هستیم.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: هرگونه جریمه برای مشترکان پرمصرف گاز طبیعی طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود و شرکت ملی گاز به‌دنبال تغییر تعرفه‌ برای آنهاست.

این تغییر تعرفه بر مردم عادی اثر ندارد، اما منجر به بهبود مصرف و افزایش درآمد دولت خواهد شد. 

پایان/