بیش از ۷۰ درصد شاغلان مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شغل‌شان دارند / نظام آموزش عالی فقط دنبال تربیت دانشمند است!