تجمع رانندگان عسلویه و کنگان/ دستمزدمان بسیار ناچیز است