شهرخبر

بزرگترین قاچاقچی کوکائین جهان دستگیر شد

بزرگترین قاچاقچی کوکائین جهان دستگیر شد

داریو آنتونیو اوسوگا ملقب به اوتنیل ، رییس بزرگترین کارتل مواد مخدر و بزرگترین صادر کننده کوکایین در سراسر جهان در شمال غرب کلمبیا به دام نیروهای امنیتی این کشور افتاد.