شهرخبر

پیشنهاد بی شرمانه در زیرمجموعه مگاموتور/اطلاعات سپاه به داد بیت المال برسد

کارگر آنلاین | با توجه به حواشی فراوان پیرامون عملکرد شرکت سایپا آذربایجان که زیرمجموعه شرکت مگاموتور است، دستگاه های نظارتی و مدیران عامل مربوطه به ویژه بازرسی سایپا می بایست مصارف و هزینه های این شرکت اعم از حقوق، هزینه های متفرقه، کارت های هدیه و ... مورد ارزیابی مجدد قرار دهند و پاسخگو باشند.

به گزارش کارگر آنلاین ؛ بعد از مطالبه گری خط بازار در خصوص شرکت سایپا اذربایجان خبرهای رسیده نشان از آن دارد که عملکرد این شرکت نیاز به بررسی جدی و اساسی توسط نهادهای نظارتی از جمله اطلاعات سپاه دارد.

با توجه به این خبر و حواشی فراوان پیرامون عملکرد شرکت سایپا آذربایجان که زیرمجموعه شرکت مگاموتور است، دستگاه های نظارتی و مدیران عامل مربوطه به ویژه بازرسی سایپا می بایست مصارف و هزینه های این شرکت اعم از حقوق، هزینه های متفرقه، کارت های هدیه و … مورد ارزیابی مجدد قرار دهند و پاسخگو باشند تا خدایی ناکرده حقوق سهامداران که همان مردم هستند تضییع نشود.

خط بازار منتظر شفاف سازی و پاسخگویی مدیران عامل مگاموتور و سایپا آذربایجان است.

منبع: خط بازار