به گزارش برنا از تارنمای نیویورک پست، ترامپ با بیان اینکه مهاجران غیر قانونی که مشغول عبور از مرز هستند، آمریکا را مسموم می کنند، خواهان از سرگیری پروژه دیوار مرزی آمریکا شد که در دولت جو بایدن رییس جمهوری آمریکا متوقف شده است.

ترامپ مدعی شد میلیون ها نفر به صورت غیر قانونی وارد آمریکا می شوند و در بسیاری از موارد از آنها سوالی نمی شود. بسیاری از این افراد جنایتکار و خطرناک هستند که از زندان های سایر کشورها فرار کرده اند.

وی افزود: آمریکا از درون درحال مردن است. اولین اقدام فوری باید ساخت سریع دیوار باشد. باید با مکزیک یک توافقنامه امضا شود و این کشور به عنوان یک مانع عمل کند نه یک سکوی پرتاب برای مهاجران غیر قانونی.