اهدای بازوبند کشتی پهلوانی و تجلیل از مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو با حضور رییس جمهور