شهرخبر

فوری / مدیران عامل دو بانک دولتی منصوب شدند

فوری / مدیران عامل دو بانک دولتی منصوب شدند

امروز با حکم وزیر اقتصاد مدیران عامل دو بانک دولتی منصوب شدند.

به گزارش تحریریه، با حکم وزیر اقتصاد محمدرضا فرزین و آیت‌اله ابراهیمی به ترتیب به عنوان مدیرعامل بانک ملی و بانک سپه انتخاب شدند.