شهرخبر

وقتی صدقه می دهید این اتفاق آسمانی می افتد + عکس

کارگر آنلاین | قرآن کریم : همانا به نیکی نمی‌رسید مگر از آنچه دوست دارید انفاق کنید.

دین اسلام،انفاق، صدقه دادن، بخشش گناهان، کافران، نیکوکاری، ربا،