شهرخبر

روایت احسان قائم مقامی از شکستن رکورد شطرنج باز رژیم صهیونیستی

روایت احسان قائم مقامی از شکستن رکورد شطرنج باز رژیم صهیونیستی

احسان قائم مقامی در خصوص شکستن رکورد شطرنج باز رژیم صهیونیستی گفت: ۲۵ ساعت متوالی مسابقه شطرنج با ۶۱۴ نفر بصورت همزمان دادم و با ۶۲ کیلومتر پیاده روی چهارونیم کیلو وزن کم کردم.