شهرخبر

آغاز مراسم نمازجمعه تهران بعد از 20 ماه وقفه

اولین مراسم نمازجمعه تهران پس از گذشت حدود 20 ماه وقفه در دانشگاه تهران آغاز شد.

اعتماد آنلاین