به گزارش برنا از اردو پوینت، براساس بیانیه شرکت انرژی افغانستان، انفجار باعث قطع سیم انتقال برق شد ومنجر به خاموشی برق در کابل و ولایات همجوار شد.

در ماه فوریه نیز به دلیل درگیری میان نیروهای طالبان و دولت افغانستان و تخریب چهار دکل برق، کابل برق کابل به غزنی قطع شد.

شرکت انرژی افغانستان در بیانیه منتشر شده خود به علت انفجار اشاره نشده است.

افغانستان عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه مانند ازبکستان و ترکمنستان وارد می‌کند.