شهرخبر

تکلیف صنعت لوازم خانگی روشن شد! امیدوار نباشید / فیلم

تکلیف صنعت لوازم خانگی روشن شد! امیدوار نباشید / فیلم

چندی قبل مقام معظم رهبری درباره واردات لوازم خانگی دستوری دادند، مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای؛ همین دستور کافی بود که وزارت صمت با سوء برداشت از این دستور، اساس رقابت در این بازار را زیر سوال برده و طی دستوری واردات تمام برندها حتی غیر کره ای ها را نیز ممنوع کند.

به گزارش تحریریه، چندی قبل مقام معظم رهبری درباره واردات لوازم خانگی دستوری دادند، مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای؛ همین دستور کافی بود که وزارت صمت با سوء برداشت از این دستور، اساس رقابت در این بازار را زیر سوال برده و طی دستوری واردات تمام برندها حتی غیر کره ای ها را نیز ممنوع کند.

عطا بهرامی کارشناس اقتصاد سیاسی نکاتی را در همین زمینه مطرح کرده است.

پایان/