درگیری آتشین بین ماموران پلیس با قاچاقچیان مسلح / در زاهدان رخ داد