شهرخبر
ویدئو| پرچم پاکستان را ببوس بعد وارد کشور شو

ویدئو| پرچم پاکستان را ببوس بعد وارد کشور شو

مامور مرزی پاکستانی(به زبان اردو): زودباشین! زودباشین! ببوسین! تو برو! تو بیا! هر دو تا تون، بیاین ببوسین!...ببوسین، بعد رد بشین...

اعتمادآنلاین| محمسدحسین جعفریان نوشت: اینجا نقطه صفر مرزی افغانستان با پاکستان است. مامور مرزی پاکستانی پناهندگان افغانستانی در حال ورود به این کشور را وادار می‌کند، پرچم پاکستان را ببوسند و بعد از مرز عبور کنند.