شهرخبر

رئیسی: تاجران اجازه ندهند تجارت با حضور افراد غیرتاجر و سوداگر آسیب ببیند/در مورد تشکیل وزارت صادرات پیشنهاداتی شد اما نباید گرفتار صادرات و تغییرات ساختاری شویم

رئیس جمهور گفت: ما به تجارت اعتماد داریم اما خود تاجران هم اجازه ندهند که این حرفه با صدور کارت بازرگانی به دست کسانی که هیچ نسبتی با تجارت و بازرگانی ندارند، دچار آسیب شود.

اعتماد آنلاین