شهرخبر

ویدئو| آقای کارمند واکسن نزدی؟ حق رفتن به سر کار نداری

رفیع زاده معاون سازمان اداری و استخدامی کشور: ساعت کاری کارمندان از اول آبان همان 7:30 تا 14:30 خواهد بود.از اول آبان، کارمندانی که بدون عذرموجه دُز اول واکسن دریافت نکرده اند اجازه حضور در محل کار ندارد.

اعتماد آنلاین