آژانس بین المللی انرژی اتمی روابط خود با ایران را بر مبنای منافع آمریکا هماهنگ نکند

ابراهیم عزیزی با اشاره به دیدار وزیر خارجه آمریکا با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته ای ایران ، گفن: بارها اعلام کرده ایم آژانس بین المللی انرژی اتمی متاسفانه از سازمان تخصصی، حرفه ای و مبتنی بر دفاع از حقوق حقه همه اعضای آژانس سال ها دور شده و به سازمان سیاسی، وابسته و تحت سلطه برخی کشورها به ویژه آمریکایی ها است.

 

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چنین رفتاری را اساسا دور از شأن مجموعه تخصصی می بینیم و بارها اعلام کردیم تا زمانی حاضریم با آژانس همکاری کنیم که این نهاد بین المللی رویکرد مستقل، تخصصی، حرفه ای و توام با قوانین حاکم بر آژانس داشته باشد.

 

وی اظهار داشت: یکی از دلایلی که قانون اقدام راهبردی و لغو تحریم ها را تصویب کردیم و ماده 6 را با صراحت آوردیم این بود که می دانیم آژانس ملعبه دست ساختارهای سلطه‌گر است، همین اقدام اخیر و رفتار مدیرکل آژانس نشانگر عمق وابستگی و وادادگی آژانس به سلطه‌گران و آمریکایی‌ها است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی روابط خود با ایران را بر مبنای منافع آمریکا هماهنگ نکند

این نماینده مجلس بیان کرد: آژانس برای حفظ هویت، حرمت و برای رسیدن به جایگاه و شأنی که برای خود قائل است باید از این رویکرد فاصله بگیرد، نظر ایران اسلامی را در موضوع هسته ای جلب و از سیاست وابسته پرهیز کند، سیاست مستقلانه و حرفه ای را به عنوان امری ضروری پیشه بگیرد.

عزیزی در ادامه تاکید کرد: جمهوری اسلامی به هیچ وجه این نوع رفتارهای غیر حرفه ای را نمی پذیرد و نمی پسندد که آژانس اقدامات خود را با کشوری مثل آمریکا هماهنگ کند و بخواهند بر مبنای منافع آمریکایی ها با ایران گفت و گو کند این کار را قبیح می دانیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: این مواد باید در مذاکرات آتی آژانس بین المللی انرژی اتمی با رئیس سازمان انرژی هسته ای ایران مورد توجه قرار بگیرد و تذکر جدی آقای اسلامی را شاهد باشیم./