شهرخبر

رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با اشاره به خدمات روانشناسی و مشاوره ی غیرقانونی افرادی که خود را روانشناس می‌نامند، ولی پروانه اشتغال ندارند گفت: اسامی روانشناس‌نماها به زودی منتشر می‌شود.

حجم ویدیو: 1.71M | مدت زمان ویدیو: 00:00:58