شهرخبر

وزیر بهداشت انگلیس اعلام کرد که این کشور ۴۸۰ هزار قرص ضد کرونا ساخت شرکت امریکایی «مرک» خریداری کرده است. دیلی میل در این رابطه گفته است که قرص‌های ضد کرونا از ماه آینده در دسترسی بریتانیایی‌ها خواهد بود، قرص‌های که «تغییر دهنده قواعد بازی» در جهان درگیر کرونا توصیف شده اند

وزیر بهداشت انگلیس اعلام کرد که این کشور 480 هزار قرص ضد کرونا ساخت شرکت امریکایی «مرک» خریداری کرده است.

 مقامات انگلیسی نگفته اند هزینه خرید این میزان قرص چقدر بوده است.

دیلی میل در این رابطه گفته است که قرص های ضد کرونا از ماه آینده در دسترسی بریتانیایی ها خواهد بود، قرص های که «تغییر دهنده قواعد بازی» در جهان درگیر کرونا توصیف شده اند