به گزارش برنا، «علی بابایی کارنامی» جلسه علنی امروز (چهارشنبه 28 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون اصل 90 در خصوص رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارایه گزارش ناصحیح در خصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی به استناد اصل 110 و سوم قانون اساسی گفت: گزارشی که کمیسیون به مجلس می‌دهد بسیار ارزشمند است، ملت باید بدانند که بین آقای زنگنه و خانم ابتکار و واردکننده‌های بنزین در آن مقطع چه ارتباطی وجود داشت و فسادی که در کشور به اوج خود رسید و افکار عمومی ملت ایران را درگیر کرد و مخالفان جمهوری اسلامی را مقابل ما قرار داد چه بوده و تکلیفشان چیست.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس افزود: در این گزارش باید پیرامون آنهایی که واردکننده بنزین بودند و ابتکار و خلاقیت مهندسی کشور را زیر سوال بردند توضیح داده می‌شد. همان‌گونه که با یک مدیر متخلف کوچک برخورد می‌شود، مجلس انقلابی انتظار دارد که در این گزارش به مفسدین سال‌های 92، 93، 94 و 95 اشاره می‌شد بنابراین انتظار داریم که گزارش تکمیلی به مجلس داده شود تا قوه قضائیه بتواند به طور جدی با آنها برخورد کند.

علی نیکزاد ثمرین در پاسخ به انتقاد این نماینده خطاب به رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: آقای بابایی ضمن تأیید گزارش و مطالب شما درخواست دارد که بر اساس اتفاقاتی که در آن مقطع رخ داده، اشخاص و اسامی که با بررسی شما متخلف شناخته شدند در این گزارش مورد نظر قرار گیرند تا گزارشی کامل به قوه قضائیه ارسال شود و کسانی که در حق ملت اجحاف کردند پاسخگو باشند.