شهرخبر

جلال داسار

همایش نقش شهید سلیمانی در وحدت جهان اسلام و آزادی قدس

همزمان با هفته وحدت و با حضور علما، اندیشمندان و نخبگان اهل سنت و اهل تشیع کردستان، همایش نقش شهید سلیمانی در وحدت جهان اسلام و آزادی قدس در دانشگاه پیام نور سنندج برگزار شد.