فلور نظری در خیابان های آلمان /عکس

فلور نظری بازیگر خوش چهره که مدتی است به آلمان رفته است عکسی با حجاب نامناسب به اشتراک گذاشت که گمانه زنی ها نشان می دهد او دیگر به ایران باز نمی گردد.

فلور نظری در خیابان های آلمان /عکس

فلور نظری با انتشار این عکس نوشت:

می خندد پیش از آنکه به خنده هایش شلیک کنید از خود بپرسید

او خندیدن را از کجا آموخته است.

هر آدمی که به دنیا می آید گریستن را بلد است،

زیرا گریه جواز ورود به این جهان است اما خندیدن را باید آموخت

و آنکه می خندد حتماً برای آموختنش رنج بسیار برده است.