به گزارش برنا، ورودی های منطقه سبز بغداد از سوی معترضان برای آغاز تحصن باز، مسدود شده و گفته می شود که قرار است معترضان در این منطقه به اعتراض مسالمت آمیز و تحصن بپردازند.

همچنین منابع خبری از بسته شدن درهای سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد و حضور بیشتر نیروهای امنیتی در اطراف آن خبر می دهند.

معترضان می گویند که آرای صندوق های انتخابات پارلمانی باید بازشماری دستی شود، زیرا تفاوت معناداری بین آرای الکترونیکی و دستی وجود دارد.