شهرخبر

سید خلیل موسوی

نیشکر هفت تپه به ساحل آرامش رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت تپه و سپرده شدن این واحد تولیدی به شرکت توسعه نیشکر خوزستان، کارگران بعد از مدت‌ها حقوق خود را دریافت کنند و چرخ تولید در این شرکت دوباره به حرکت اصولی خود درآمد.