شهرخبر

تفحص پیکر مطهر شهیدی با دستان بسته در شرق دجله

تفحص پیکر مطهر شهیدی با دستان بسته در شرق دجله

در جریان تفحص پیکر شهدا در شرق دجله عراق، گروه‌های تفحص با پیکر شهیدی روبرو شدند که دستانش توسط بعثی‌ها بسته شده بود.