شهرخبر

دُز سوم را آستارازنکا یا سوبرانا بزنید

 دُز سوم را آستارازنکا یا سوبرانا بزنید

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: کسانی دُز اول و دوم را واکسن سینوفارم یا برکت زده‌اند، دُز سوم را آستارازنکا یا سوبرانا بزنند