شهرخبر

فیگور خانوادگی گورخر ایرانی در کویر! + عکس

فیگور خانوادگی گورخر ایرانی در کویر! + عکس

کانال روزمرّگی های یک محیط‌بان عکسی از گور ایرانی و کره اش در پارک ملی کویر را منتشر کرد.