شهرخبر

بازدید خبرنگاران از شرکت نیشکر هفت تپه

با تصمیم دولت در تاریخ 18 مهرماه شرکت توسعه نیشکر، مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه‌ را به عهده گرفت. با توجه به برنامه‌ریزی برای اورهال کارخانه، برنامه برداشت از ابتدای دی ماه خواهد بود. در حال حاضر 2 ماه حقوق معوق (تیر و مردادماه) کارگران نیشکر هفت‌تپه به ...

خبرگزاری تسنیم