دستگیری قاچاقچیان پس از شهید شدن 2 پلیس گیلانی / در کمتر از 24 ساعت انجام گرفت