شهرخبر

نگار جواهریان در اینستاگرام از فوت مادربزرگش خبر داد.

به گزارش هنر ام‌روز،  نگار جواهریان بازیگر 40 ساله ایرانی در غم از دست دادن مادربزرگش به سوگ نشست.

درگذشت مادربزرگ نگارجواهریان

 

نگار جواهریان نوشت: خداحافظ ‌خانم زینت‌السادات ‌طریقت مادر بزرگ نازنینم به امید دیدار روی ماهتان.