شهرخبر

عدم وصول میلیونها دلار از بدهی های معوق یک نهاد مهم

عدم وصول میلیونها دلار از بدهی های معوق یک نهاد مهم

جمعا مبلغ 75 میلیارد تومان و 79 میلیون دلار آمریکا و 34 میلیون یورو و 8 میلیون و سایر ارزها از قبیل درهم امارات به ریال عمان بدهی معوق مشتریان صندوق ضمانت صادرات ایران وصول نشده است.

به گزارش تحریریه ،بر اساس نتایج تفریغ بودجه 1399 برخی از منابع عمومی دولت یا درآمد شرکت‌های دولتی به موقع وصول نشده که به تبع آن اهداف تقنینی نیز محقق نشده است.

از مبلغ 171 میلیارد تومانی بدهی شرکت دخانیات ایران بابت حقوق انحصاری محصولات دخانی به دولت فقط 3 درصد آن به میزان 4 میلیارد تومان واریز شده است.

بخشی از مطالبات شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت به مبلغ 33 میلیارد تومان بابت ارائه امکانات مخابراتی و مبلغ سه و نیم میلیارد یورو در خصوص قرارداد و توافق نامه های مبادله شده با شرکت طرف قرارداد وصول شده است.

جمعا مبلغ 75 میلیارد تومان و 79 میلیون دلار آمریکا و 34 میلیون یورو و 8 میلیون و سایر ارزها از قبیل درهم امارات به ریال عمان بدهی معوق مشتریان صندوق ضمانت صادرات ایران وصول نشده است.

پایان/