گفته می‌شود بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، این مزرعه را در سال ۲۰۱۸ به قیمت ۱۵.۸ میلیون دلار برای جنیفر ۲۵ ساله خریده است. این تصاویر به صورت مخفیانه گرفته شده است.

  • عروسی دختر بیل گیتس

  • جشن عروسی دختر بیل گیتس

  • عروسی دختر بیل گیتس